Polgár Mihály püspök imája 1848-ból  [1]

 

Az alábbi idézet a Markóci Református Egyházközség protokollumából, (BREL I. 7. 6. fond) származik. A kötetet, Benda Kálmánnak, a Ráday Levéltár egykori levéltárosának javaslatára 1954-ben a budapesti Ráday Levéltárba szállították. 2011-ben a Baranyai Református Egyházmegye Levéltári munkatársának kezdeményezésére, a dokumentum Pécsre, a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárának gyűjteményébe került elhelyezésre és vált kutathatóvá.

 

A protokollumban szereplő bejegyzés keletkezésének pontos dátuma nincs megadva. Erre következtetni a közvetlen előtte lévő bejegyzés dátuma: 1848. augusztus 6, majd a közvetlen utána következő bejegyzés dátuma: 1849. február 9. alapján lehet. Feltételezhető, hogy e két időpont között jegyezték be a jegyzőkönyvbe a püspöki imát.

 

„Szerető Isten! Seregeknek Ura, Erős Isten!

 

Érzékeny szívvel emlékezünk meg ez ünnepélyes órában azon hű bajnokokról is, kik á közelebbi napokban, hetekben és holnapokban imádott hazánk szabadságáért harcolva á vérmezején áldozták fel életüket. Óh Istenünk! Adj nékik örök nyugodalmat, mi után á harcot megharcolták, pályájukat meg futották, add meg nékik á dicsőség koronáját. Add meg lelküknek azt az édes örömöt is, hogy az égnek boldog hajlékiból láthassák meg, nem soká kedves hazánk tökéletes szabadságát, melynek kivívásáért ők vérüket is kiontani nem sajnállották. Tedd áldottá emlékezetüket minden Honfiak szívében, még á késő maradék között is. Vigasztald kedveseiket, kik bennök vagy attyokat, vagy fiokat, vagy férjüket siratják, hitesd el vélük, hogy a legszebb, legnemesebb, á legdicsőségesebb halállal haltak meg ezen kedveseik, á kiknek közülük özvegyeik, árváik maradtak, fogadd azoknak özvegyeiket és árváikat oltalmad alá, és pótold ki nagy veszteségüket. Tekintsd irgalmas szemekkel azon bajnokokra is, kik á csatamezőn sebet vagy sebeket kapván fájdalmat, ínséget szenvednek. Enyhítsd, óh! Mennyei Fő Orvos azoknak kínjaikat, gyógyítsd bé fájdalmas sebeiket, hogy örömmel adhassanak néked hálákat gyógyulásukért, és nemes dicsekvéssel mutogathassák nem sokára azoknak á sebeknek helyeit, melyeket á Hazáért vívott dicső viadalba vettek. Védelmezd, óh!  Jó Atyánk Hazánkat á sok ármány á sok ellenség ellen, szégyenítsd meg mind azokat, kik ennek romlására törekednek. Áld meg bölcsességgel, bátorsággal, munkát győző erővel á vitézeket, kik ennek magmaradásáért, jól létéért, szabadságáért harcolnak. Óh! Istenünk! Ne hagyj el minket, Jó Atyánk! Segítsd meg minket, hogy félelem nélkül szolgálhassunk Tenéked, életünknek minden napjaiban, és dicsérhessék hű nevedet örömmel jó voltodért, segedelmedért még á késő maradékaink is. Ámen.

 

Készítette Polgár Mihály [2] püspök”

 


[1] Szerkesztette: Andrási Marton Zsuzsanna Baranyai Református Egyházmegye Levéltára levéltári munkatársa 2013.

[2] Polgár Mihály Törökszentmiklóson 1782. december 24.-én született és kecskeméten 1854. május 9.-én hunyt el. Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke. Tanulmányait Törökszentmiklóson kezdte meg. 1795-től a Debreceni Református Főiskolában folytatta, ahol 1806-ban kollégiumi köztanító, 1808-ban pedig seniorrá választották. Kölcsey ferenc nevelőjeként is tevékenykedett rövid ideig. Göttingeni egyetemen tanult,s a német és holland protestáns fenntartású egyetemeken is bővítette ismereteit. Tanulmányai befejeztével 1812-től Hódmezővásárhelyen, 1819-től Kecskeméten lelkészként végezte szolgálatait. A Dunamelléki Református Egyházkerület még kecskeméti működése első évében tanácsbíróvá és aljegyzővé választotta, 1827-ben pedig a kecskeméti egyházmegyében lett esperes. 1836-ban egyházkerületi főjegyzővé választották, majd 1846-ban hosszas viszálykodás után a a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökévé választották. Forrás: Bokor József: Pallas nagylexikon, Kiadó: Arcanum -FolioNET Kft. ISBN 96385923 2 X, 1998.

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái x. kötet (Ótócska-Popea) Kiadó: Horánszky, Budapest, 1905.

 

Ügyfélszolgálat

H-Sz:  08:00-12:00
K-Cs:  08:00-14:00

Időpont egyeztetés elektronikus úton:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.