A Pécsi Reformátusok Lapja 1919-től 1942-ig jelent meg a pécsi gyülekezet lelkipásztorának, Nyáry Pálnak a szerkesztésében. Az újságot a Pécsi Református Egyház adta ki kezdetben évente négy - hat alkalommal, 1931-től pedig havonta.[1]

A Pécsi Reformátusok Lapjának néhány példányát őrizzük a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárában, s e lap 1929. október 31-i számának „Reformáció ünnepe” című cikkével emlékezünk meg a reformáció 504. évfordulójáról. Az írás valószínűleg Nyáry Pál tollából származik.

Reformáció ünnepe

évfordulója annak a világtörténelmi ténynek, hogy Wittenbergben, 1517 október 31-én, Luther Márton a vártemplom ajtajára, mint a templom lelkésze 95 tételből álló tiltakozó iratot szegezett ki, melyben tiltakozott a pápai bűnbocsátó levelek, általában a bűnbocsánat árulása ellen. X. Leó pápa ugyanis a Szent Péter templom restaurálása költségeinek fedezésére bűnbocsátó leveleket adott ki, melyeknek megvásárlói a lefizetett vételár nagysága szerint kisebb-nagyobb bocsánatban részesültek. Egy dominikánus szerzetes: Tetzel, a bűnbocsátó leveleket olyan kihívó piaci hangon árulta a vásárokon, hogy Luthert csak még jobban megdöbbentette a bűnbocsánat kegyelmi ajándékának árucikké alacsonyítása. A 95 tételben vitatkozásra hívta a lelkeket e nagy kérdés felett, azonban senki sem jelentkezett. Mégis valaki felelt a felhívásra és ez Róma volt.

Előbb szép szóval, később keményebben. Végül a kiátkozás dörgedelmeivel igyekezett Luthert a felismert evangéliumi igazság útjáról visszatántorítani, - de mindez nem sikerült. A bátor lelkipásztort a Szent Lélek reformátorrá tette s a reformáció életadó nagy folyama ama 95 tételkiszegezésnek pillanatában vette kezdetét.

Isten nagy embereit minden időben a megalkuvást nem ismerő elszántság és rendíthetetlen bátorság jellemezték. Lutherrel egyben Zwingli, Kálvin, nyomukban a többi hatalmas reformátorral, végezték sok akadállyal küzdve, sok szenvedéssel dacolva az egyháztisztítás szent munkáját. Hősök önfeláldozó munkája, mártírok szenvedései, - tenger könny és háborúság jelzik mindenfelé a reformáció útját.

Református atyámfia, becsüld meg reformált szép vallásodat, mert hithű eleid nagy árat fizettek azért, hogy te evangéliumi tisztaságban imádhasd az Urat.

Ne érjed be a múltak történetének emlegetésével, ne üres felekezeti öntudattal valljad magadat református keresztyénnek, hanem engedj Isten Lelke állandó reformáló erőinek, hogy belőled is új embert teremtve, légy az élő Krisztusnak jó vitéze és református keresztyén egyházadnak minden áldozatra kész, megalkuvást nem ismerő építő munkása! Ebben erősítsen, erre segítsen a reformáció emlékének megünneplése!


[1] Surján Miklós: Pécsi Reformátusok Lapja.  In: Pécsi Lexikon II. (Főszerkesztő: Romváry Ferenc). Pécsi Lexikon Kulturális Nonprofit Kft. Pécs, 2010. p. 170.

 

reformatusok lapja

Kapcsolatfelvétel

Ügyfélszolgálat

H-Sz:  08:00-12:00
K-Cs:  08:00-14:00

Időpont egyeztetés elektronikus úton:
info@baranyaireformatusleveltar.hu

 NKA logo 2012  melte logo

Bejelentkezés

2021 - Baranyai Református Egyházmegye Levéltára - Minden jog fenntartva - Készült a Nemzeti Kultúrális Alap Támogatásával

Baranyaireformatusleveltar.hu"

A Pécsi Reformátusok Lapja 1919-től 1942-ig jelent meg a pécsi gyülekezet lelkipásztorának, Nyáry Pálnak a szerkesztésében. Az újságot a Pécsi Református Egyház adta ki kezdetben évente négy - hat alkalommal, 1931-től pedig havonta.[1]

A Pécsi Reformátusok Lapjának néhány példányát őrizzük a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárában, s e lap 1929. október 31-i számának „Reformáció ünnepe” című cikkével emlékezünk meg a reformáció 504. évfordulójáról. Az írás valószínűleg Nyáry Pál tollából származik.

Reformáció ünnepe

évfordulója annak a világtörténelmi ténynek, hogy Wittenbergben, 1517 október 31-én, Luther Márton a vártemplom ajtajára, mint a templom lelkésze 95 tételből álló tiltakozó iratot szegezett ki, melyben tiltakozott a pápai bűnbocsátó levelek, általában a bűnbocsánat árulása ellen. X. Leó pápa ugyanis a Szent Péter templom restaurálása költségeinek fedezésére bűnbocsátó leveleket adott ki, melyeknek megvásárlói a lefizetett vételár nagysága szerint kisebb-nagyobb bocsánatban részesültek. Egy dominikánus szerzetes: Tetzel, a bűnbocsátó leveleket olyan kihívó piaci hangon árulta a vásárokon, hogy Luthert csak még jobban megdöbbentette a bűnbocsánat kegyelmi ajándékának árucikké alacsonyítása. A 95 tételben vitatkozásra hívta a lelkeket e nagy kérdés felett, azonban senki sem jelentkezett. Mégis valaki felelt a felhívásra és ez Róma volt.

Előbb szép szóval, később keményebben. Végül a kiátkozás dörgedelmeivel igyekezett Luthert a felismert evangéliumi igazság útjáról visszatántorítani, - de mindez nem sikerült. A bátor lelkipásztort a Szent Lélek reformátorrá tette s a reformáció életadó nagy folyama ama 95 tételkiszegezésnek pillanatában vette kezdetét.

Isten nagy embereit minden időben a megalkuvást nem ismerő elszántság és rendíthetetlen bátorság jellemezték. Lutherrel egyben Zwingli, Kálvin, nyomukban a többi hatalmas reformátorral, végezték sok akadállyal küzdve, sok szenvedéssel dacolva az egyháztisztítás szent munkáját. Hősök önfeláldozó munkája, mártírok szenvedései, - tenger könny és háborúság jelzik mindenfelé a reformáció útját.

Református atyámfia, becsüld meg reformált szép vallásodat, mert hithű eleid nagy árat fizettek azért, hogy te evangéliumi tisztaságban imádhasd az Urat.

Ne érjed be a múltak történetének emlegetésével, ne üres felekezeti öntudattal valljad magadat református keresztyénnek, hanem engedj Isten Lelke állandó reformáló erőinek, hogy belőled is új embert teremtve, légy az élő Krisztusnak jó vitéze és református keresztyén egyházadnak minden áldozatra kész, megalkuvást nem ismerő építő munkása! Ebben erősítsen, erre segítsen a reformáció emlékének megünneplése!


[1] Surján Miklós: Pécsi Reformátusok Lapja.  In: Pécsi Lexikon II. (Főszerkesztő: Romváry Ferenc). Pécsi Lexikon Kulturális Nonprofit Kft. Pécs, 2010. p. 170.

 

reformatusok lapja

Kapcsolatfelvétel

Ügyfélszolgálat

H-Sz:  08:00-12:00
K-Cs:  08:00-14:00

Időpont egyeztetés elektronikus úton:
info@baranyaireformatusleveltar.hu

 NKA logo 2012  melte logo

Bejelentkezés

2021 - Baranyai Református Egyházmegye Levéltára - Minden jog fenntartva - Készült a Nemzeti Kultúrális Alap Támogatásával