FONDCSOPORTOK: Egyházkormányzati szervek iratai és Az egyházmegye intézményei

ÉVKÖR: 1803-2018

TERJEDELEM: 244 doboz

LEÍRÁS: A Baranyai Református Egyházmegye Levéltárának e főfondjában őrizzük a  Baranyai Református Egyházmegye Esperesi Hivatalában és az egyházmegye intézményeinek  irattáraiban keletkezett iratanyagokat (lsd. táblázat).

 

JELZET SZINT CÍM TÁRGY&TARTALOM MEGŐRZÉS TÖRTÉNET/ FELDOLGOZÁS ÉVKÖR FM/DOBOZ
A. fondcsoport Egyházkormányzati szervek és intézmények

 

limbus 1803-2018 242  doboz + 1 kötet+6 dosszié + 1 füzet+ 2 iratrend-szerező +15 TÉKA
I. fondalcsoport Egyházkormányzati szervek iratai

 

limbus

 

205 doboz

 

1. fond Baranyai Református Egyházmegye iratai   limbus    
a. sorozat Baranyai Református Egyházmegye személyi iratai, lelkészek törzslapja, díjlevelek benne személyi adattár: Baranyában szolgáló lelkészek életrajzi adatai a 17. századig visszamenőleg – egyházközségek szerinti betűrendben limbus 1938–1955 0,38 ifm
b. sorozat Közgyűlési  jegyzőkönyvek, protokollumok Betűsoros tárgymutató a Felsőbaranyai Református Egyházmegye 1866 – 1914. évi jegyzőkönyveihez (4. doboz) limbus 1803–1944 1,51 ifm
c. sorozat Igazgatási iratok (Esperesi hivatal levelezése) EK szabályok limbus 1832–1842 0,04 ifm
d. sorozat Vizitációs anyaga        
e. sorozat Gazdasági iratok        
f. sorozat Bírósági iratok ZÁRT ANYAG limbus 1957- 1965 3 doboz
Felsőbaranyai Református EM törvényszéki ülésének jegyzőkönyvei   1868- 1869 0,03= 5 füzet
g. sorozat Tanügyi iratok (Felső-Baranyai Református Egyházmegyei Tanítóegyesület iratanyagai)     1860–1930 0,01
h. sorozat Missziói iratok        
i. sorozat Épített és tárgyi örökségről szóló iratok   limbus 1981 0,18
j. sorozat Lelkészkörök iratai Harkányvidéki lelkészkör iratai   1950-1970 0,033
k. sorozat A Baranyai Egyházmegye Tanácsülésének iratai        
II. fondalcsoport Az egyházmegye intézményei

 

  1916-2012 37 levéltári és 14 DB VEGYESméretű doboz[1]
1. fond Felső-Baranyai Református Egyházmegye Számvevőszékének iratai

 

limbus2019-ben begyűjtött iratok 1883-1915 0,025
2. fond Felső-Baranyai Református Egyházmegye Lelkészi Özvegy-Árva Gyámintézet iratai

 

 

1913

0,001

3. fond Felső-Baranyai Református Egyházmegye lelkészi Nyugdíjintézetének iratai

 

 

1931-1936

0,013

4. fond Felső-Baranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájának iratai

 

Teljes feldolgozottság

1916-1952

0,064

a. sorozat Felső-Baranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájának anyakönyvei     1916–1952 0,535 ifm
b. sorozat Felső-Baranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájának igazgatótanácsi jegyzőkönyvei     1916–1948 0,06 ifm
c. sorozat Felső-Baranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájának igazgatási iratai     1918-1993 0,0301
 d sorozat Felső-Baranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájának vizitációs anyaga Államosítás anyagai (1948)   1916–1951 0,015 ifm
e. sorozat Felsőbaranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájának gazdasági iratai     1919-1952 0,0338
f. sorozat Felső-Baranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájának értesítői és egyéb iratanyaga     1918-1948 0,083 ifm
5.

fond

Pécsi Református Kollégium iratai

limbus

    32 db doboz+13 db vegyes méretű dobozban
a. sorozat Pécsi Református Kollégium anyakönyvei     2011/12 66 db  (1,28) 14 db vegyes méretű dobozban
b. sorozat PRK  személyi anyagai        
c. sorozat Pécsi Református Kollégium  igazgatótanácsi jegyzőkönyvei        
d. sorozat PRK  egyéb jegyzőkönyvei        
e. sorozat Pécsi Református Kollégium  igazgatási iratai        
f. sorozat Pécsi Református Kollégium  vizitációs anyaga /statisztikák, jelentések        
g. sorozat Pécsi Református Kollégium  gazdasági iratai        
h. sorozat Pécsi Református Kollégium  egyéb irataiBaksai Sándor Kollégium működési engedélyeAz egyházi ingatlan visszaigénylésének iratai A.II.4. fondon belül elhelyezve   1992-1994  
6. fond Baranyai Református Egyházmegye Levéltárának iratai        
a. sorozat személyi ügyek        
b. sorozat jegyzőkönyvek        
c. sorozat igazgatási iratok/levelezések        
d. sorozat vizitációs anyag/statisztikák/ jelentések        
e. sorozat gazdasági iratok        
f. sorozat Kutatási napló        
g. sorozat Gyarapodási napló        
h. sorozat Pályázati anyagok        
i. sorozat Egyéb        

[1] 7 db feldolgozott iratanyag.

2021 - Baranyai Református Egyházmegye Levéltára - Minden jog fenntartva - Készült a Nemzeti Kultúrális Alap Támogatásával

Baranyaireformatusleveltar.hu"

FONDCSOPORTOK: Egyházkormányzati szervek iratai és Az egyházmegye intézményei

ÉVKÖR: 1803-2018

TERJEDELEM: 244 doboz

LEÍRÁS: A Baranyai Református Egyházmegye Levéltárának e főfondjában őrizzük a  Baranyai Református Egyházmegye Esperesi Hivatalában és az egyházmegye intézményeinek  irattáraiban keletkezett iratanyagokat (lsd. táblázat).

 

JELZET SZINT CÍM TÁRGY&TARTALOM MEGŐRZÉS TÖRTÉNET/ FELDOLGOZÁS ÉVKÖR FM/DOBOZ
A. fondcsoport Egyházkormányzati szervek és intézmények

 

limbus 1803-2018 242  doboz + 1 kötet+6 dosszié + 1 füzet+ 2 iratrend-szerező +15 TÉKA
I. fondalcsoport Egyházkormányzati szervek iratai

 

limbus

 

205 doboz

 

1. fond Baranyai Református Egyházmegye iratai   limbus    
a. sorozat Baranyai Református Egyházmegye személyi iratai, lelkészek törzslapja, díjlevelek benne személyi adattár: Baranyában szolgáló lelkészek életrajzi adatai a 17. századig visszamenőleg – egyházközségek szerinti betűrendben limbus 1938–1955 0,38 ifm
b. sorozat Közgyűlési  jegyzőkönyvek, protokollumok Betűsoros tárgymutató a Felsőbaranyai Református Egyházmegye 1866 – 1914. évi jegyzőkönyveihez (4. doboz) limbus 1803–1944 1,51 ifm
c. sorozat Igazgatási iratok (Esperesi hivatal levelezése) EK szabályok limbus 1832–1842 0,04 ifm
d. sorozat Vizitációs anyaga        
e. sorozat Gazdasági iratok        
f. sorozat Bírósági iratok ZÁRT ANYAG limbus 1957- 1965 3 doboz
Felsőbaranyai Református EM törvényszéki ülésének jegyzőkönyvei   1868- 1869 0,03= 5 füzet
g. sorozat Tanügyi iratok (Felső-Baranyai Református Egyházmegyei Tanítóegyesület iratanyagai)     1860–1930 0,01
h. sorozat Missziói iratok        
i. sorozat Épített és tárgyi örökségről szóló iratok   limbus 1981 0,18
j. sorozat Lelkészkörök iratai Harkányvidéki lelkészkör iratai   1950-1970 0,033
k. sorozat A Baranyai Egyházmegye Tanácsülésének iratai        
II. fondalcsoport Az egyházmegye intézményei

 

  1916-2012 37 levéltári és 14 DB VEGYESméretű doboz[1]
1. fond Felső-Baranyai Református Egyházmegye Számvevőszékének iratai

 

limbus2019-ben begyűjtött iratok 1883-1915 0,025
2. fond Felső-Baranyai Református Egyházmegye Lelkészi Özvegy-Árva Gyámintézet iratai

 

 

1913

0,001

3. fond Felső-Baranyai Református Egyházmegye lelkészi Nyugdíjintézetének iratai

 

 

1931-1936

0,013

4. fond Felső-Baranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájának iratai

 

Teljes feldolgozottság

1916-1952

0,064

a. sorozat Felső-Baranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájának anyakönyvei     1916–1952 0,535 ifm
b. sorozat Felső-Baranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájának igazgatótanácsi jegyzőkönyvei     1916–1948 0,06 ifm
c. sorozat Felső-Baranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájának igazgatási iratai     1918-1993 0,0301
 d sorozat Felső-Baranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájának vizitációs anyaga Államosítás anyagai (1948)   1916–1951 0,015 ifm
e. sorozat Felsőbaranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájának gazdasági iratai     1919-1952 0,0338
f. sorozat Felső-Baranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájának értesítői és egyéb iratanyaga     1918-1948 0,083 ifm
5.

fond

Pécsi Református Kollégium iratai

limbus

    32 db doboz+13 db vegyes méretű dobozban
a. sorozat Pécsi Református Kollégium anyakönyvei     2011/12 66 db  (1,28) 14 db vegyes méretű dobozban
b. sorozat PRK  személyi anyagai        
c. sorozat Pécsi Református Kollégium  igazgatótanácsi jegyzőkönyvei        
d. sorozat PRK  egyéb jegyzőkönyvei        
e. sorozat Pécsi Református Kollégium  igazgatási iratai        
f. sorozat Pécsi Református Kollégium  vizitációs anyaga /statisztikák, jelentések        
g. sorozat Pécsi Református Kollégium  gazdasági iratai        
h. sorozat Pécsi Református Kollégium  egyéb irataiBaksai Sándor Kollégium működési engedélyeAz egyházi ingatlan visszaigénylésének iratai A.II.4. fondon belül elhelyezve   1992-1994  
6. fond Baranyai Református Egyházmegye Levéltárának iratai        
a. sorozat személyi ügyek        
b. sorozat jegyzőkönyvek        
c. sorozat igazgatási iratok/levelezések        
d. sorozat vizitációs anyag/statisztikák/ jelentések        
e. sorozat gazdasági iratok        
f. sorozat Kutatási napló        
g. sorozat Gyarapodási napló        
h. sorozat Pályázati anyagok        
i. sorozat Egyéb        

[1] 7 db feldolgozott iratanyag.

Kapcsolatfelvétel

Ügyfélszolgálat

H-Sz:  08:00-12:00
K-Cs:  08:00-14:00

Címünk:
7630 Pécs, Engel J. J. u. 11.

Időpont egyeztetés elektronikus úton:
info@baranyaireformatusleveltar.hu

 NKA logo 2012  melte logo

 

Arca

2021 - Baranyai Református Egyházmegye Levéltára - Minden jog fenntartva - Készült a Nemzeti Kultúrális Alap Támogatásával